Historie

Nemusíte být pamětník ani několikaletý pracovník v gastronomii, abyste znali hořovickou ALBU.
Tento ryze český výrobce s více než 120 letou tradicí výroby má totiž zvučné jméno po celou dobu své existence. Proslulá kuchyňská zařízení si našla statisíce spokojených zákazníků v řadě zemí, konkrétně v restauracích a jídelnách, velkokapacitních kuchyň- ských provozech jako jsou nemocnice, školy a armáda.

Ti první pamatují naše okřídlené „áčko“ od 46. roku, základní kámen továrny však byl položen již 23. 11. 1883. Tehdy poháněl výrobní stroje parní STROJ. Dnes je to elektři- na a moderní technologie. Ale pojďme od začátku.
Začínali jsme s kotli, krby a kamny, před více než 100 lety. Dále jsme rozšířili výrobní program  o výrobu  nádobí,  van,  a před  1. světovou  válkou  o výrobu  válečnou.  Po jejím  ukon-  čení  jsme  se  věnovali  především  velkokuchyňskému  zařízení,  kterým  jsme vybavili všechna kasárna v Československu. V roce 1925 sjíždí z našich výrobních linek také plynové pro- vedení termického zařízení a o tři roky později zavádíme jako jedniz prvních  systém  vyhledávání  objednávek  obchodními  cestujícími.  2.  světová  válka mění náš výrobní program opět na výrobu válečnou, a to až do jejího konce. 1. čtvrtletí roku 1946 je ve znamení zná- rodňování, čemuž jsme se nevyhnuli ani my, současně se objevuje v názvu firmy současná ALBA. V období státního vlastnictví se nám však název změnil ještě sedmkrát.

Před 50 lety jsme rozjeli výrobu dnes již legendárních šlehacích strojů, tzv. „eréček“,a mycích  strojů.  Ocenění  přišla  záhy.  V Bruselu,  Montrealu,  ale  i v Japonsku,  a sice v podobě prestižních medailí z veletrhů.

Osmdesátá  léta  byla  léty  kooperace  s německými  a švýcarskými  výrobci  a masivním exportem do zemí v rámci RVHP, ale také do tzv. západních států. Tečkou této éry byla zlatá  medaile  Grand  Prix  v rámci  světové  výstavy  INTECO  a spokojení  zákazníci  ve čtyřiačtyřiceti zemích. A tím nám skončil monopol…

PŘELOM TISÍCILETÍ…
Demokracie vdechla hořovické ALBĚ naději a sílu. V roce 1995 jsme byli privatizováni. Nový  vlastník,  zkušený  obchodník  s gastro  zařízením,  započal  se  svými  společníky neodkladné  změny  v zastaralé  továrně.  Management  se  soustředil  na  konkurence- schopnost výrobků z Alby. A brzy se ukázalo, že vsadil na dobrou kartu.

Výsledkem se stal stavebnicový kuchyňský systém Classico, oceněný v zápětí cenami Grand Prix Inteco, Grand Prix Gastra a Stříbrnou Siestou. Současně zůstal ve výrobním programu inovovaný Standard, konvektomaty a mycí stroje. I nadále ovšem zůstává faktem, že vývojové oddělení nespí a připravuje řadu novinek.