Reklamace - návod

Pokyny pro správné vyplnění reklamačního listu 

Základ pro úspěšné a rychlé vyřízení reklamačního případu je správné vyplnění reklamačního listu  s důrazem na výrobní číslo a typ výrobku. Ostatní údaje jsou neméně důležité, ale bez výše uvedených není možné reklamaci zaevidovat v našem programu a ani začít s jejím vyřízením v termínu 30-ti dnů. Je samozřejmé, že se snažíme reklamace vyřizovat v termínech podstatně kratších. Bez vyplněných kolonek reklamačního listu je však mnohdy velmi obtížné a zdlouhavé dodatečně informace telefonicky získávat.
       Velice důležitý je přesný popis vady, který usnadní práci pracovníka posuzujícího oprávněnost reklamace.
       Součástí každého výrobku, který opouští expedici firmy HOFMANN A SPOL., s.r.o. je návod pro obsluhování konkrétního zařízení. V návodu je certifikát jakosti a tabulka, ve které jsou kolonky pro evidenci záručních oprav i oprav po záruce. Doporučujeme tyto údaje vždy při servisním zásahu vyplňovat. Jsou to údaje, které je nutné doložit v případě, že má zařízení závadu takového charakteru, pro kterou je požadována výměna stroje za nový.
       Velmi doporučujeme upozorňovat zákazníky na to, aby provozovny, ve kterých jsou instalovány  stroje produkce ALBA, byly vždy vybaveny návody pro obsluhování těchto zařízení. Naše výrobky jsou konstruovány tak, aby jejich obsluha byla snadná. Pro jejich kvalitní provozování je však nutné dodržovat několik základních pracovních postupů. Tyto postupy jsou součástí zmíněných návodů. Z praktických zkušeností získaných při návštěvách provozoven, ve kterých k reklamačním případům došlo, je absence návodů u jednotlivých strojů téměř pravidlem. Argumentace uživatelů poškozených strojů o jejich dlouhodobém užívání a tím i perfektním znalostem pracovních postupů je vždy pravidlem. Způsoby poškození strojů nebo přípojných strojků však svědčí o ne zcela spolehlivých znalostech.